Срок на гаранцията

Срок на гаранцията

Гаранционният срок на артикулите е упоменат индивидуално в описанието им. Той започва да тече от датата на Вашата покупка.

Условия за гаранционно обслужване

Условия за гаранционно обслужване

 • Гаранционното обслужване се извършва единствено в сервиза на „Изотсервиз Пловдив“ ООД.
 • В случай на нередност в работата на закупената техника, е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mail.
 • Гаранционното обслужване се извършва в срок до 30 дни, като екипът на Изотсервиз Пловдив се старае той да е много по-кратък. Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя.
 • Куриерската услуга, в случай на нужда от гаранционно обслужване, се поделя между клиента и Изотсервиз Пловдив, като е необходимо предварително да се свържете с нас по e-mail или телефон.
 • “Изотсервиз Пловдив“ ООД не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители.

Отказ на гаранционно обслужване

Отказ на гаранционно обслужване

Отказ да бъде ремонтиран или заменен продукт може да настъпи в следните случаи:

 • Нарушение на целостта на гаранционните стикери и опити за ремонтиране извън сервиза на Изотсервиз Пловдив ООД;
 • Неправилна експлоатация на техниката;
 • Токови удари и повреди в следствие на включване към неизправна инсталация;
 • Механично нараняване (изпускане, удари и др.) и заливане с течности;
 • Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване;
 • Неподходящо съхранение във влажни и замърсени помещения;
 • Повреди, причинени от вируси;
 • Използване на некачествени консумативи при експлоатация на техниката;
 • Природни бедствия и други събития, независещи от „Изотсервиз Пловдив“ ООД

Сервиз

Сервиз

Можете да се обърнете към:

Константин Петков
E-mail: k.petkov@izotcomputers.com
Телефон: 0879 522 285
ул. "Нестор Абаджиев" №43-А,
гр. Пловдив