СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

 

Гаранционният срок на артикулите е упоменат индивидуално в описанието им. Той започва да тече от датата на Вашата покупка.

 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Гаранционното обслужване се извършва единствено в сервиза на „Изотсервиз Пловдив“ ЕООД.

 

В случай на нередност в работата на закупената техника, е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mail.

 

Гаранционното обслужване се извършва в срок до 30 дни, като екипът на Изотсервиз Пловдив се старае той да е много по-кратък. Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя.

 

Куриерската услуга, в случай на нужда от гаранционно обслужване, се поделя между клиента и Изотсервиз Пловдив, като е необходимо предварително да се свържете с нас по e-mail или телефон.

 

“Изотсервиз Пловдив“ ЕООД не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители.

 

ОТКАЗ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Отказ да бъде ремонтиран или заменен продукт може да настъпи в следните случаи:

 

  • Нарушение на целостта на гаранционните стикери и опити за ремонтиране извън сервиза на Изотсервиз Пловдив ЕООД;
  • Неправилна експлоатация на техниката;
  • Токови удари и повреди в следствие на включване към неизправна инсталация;
  • Механично нараняване (изпускане, удари и др.) и заливане с течности;
  • Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване;
  • Неподходящо съхранение във влажни и замърсени помещения;
  • Повреди, причинени от вируси;
  • Използване на некачествени консумативи при експлоатация на техниката;
  • Природни бедствия и други събития, независещи от „Изотсервиз Пловдив“ ЕООД

 

СЕРВИЗ

 

Можете да се обърнете към:

 

Магазин:

гр. Пловдив

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 34-А

E-mail: support@izotcomputers.com

Телефон: 0800 18198

 

Сервиз:

гр. Пловдив

ул. "Нестор Абаджиев" №43-А

Телефон: 032 638 094

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: