ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността „Хигиенист“
 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Почиства и дезинфекцира санитарни възли, подове, коридори и други помещения.
 • Почиства компютърната техника при подготовката за продажба.
 • Почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис техниката (компютри, телефони, съоръжения и др.)
 • Периодично измива прозорци, витрини, врати.
 • Изхвърля отпадъците на определените места извън сградата.
 • Зарежда миещи препарати и санитарно-хигиенни материали в санитарните възли.
 • Прави заявки за закупуване на миещи препарати и санитарно-хигиенни материали.
 • Полива растенията и отстранява изсъхналите листа.
 • Изпълнява задълженията съгласно приетия чек лист за дезинфекция.
 1. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 • Носи отговорност за качеството на извършваната работа.
 • Носи отговорност за разхищение на ползваните препарати за почистване и дезинфекция.
 • Носи отговорност за съхраняването на поверените му препарати за почистване и дезинфекция.
 1. КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
 • Възможност за кариерно развитие.
 • Осигурено работно облекло.
 • Социални придобивки.
 • Фиксирано възнаграждение + бонусна схема.
 • Тиймбилдинги и празнични събития.
 • Служебни паркоместа.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност и спазване на закона. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД с ЕИК 115199228, като администратор на лични данни, ще обработва стандартни лични данни за кандидатите, каквито кандидатите предоставят или ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД служебно създаде. Обработването ще е с цел удовлетворяване на законните интереси на ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД да подбере квалифициран персонал за успешно реализиране на търговската си дейност и на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“, предл. първо от Регламент (ЕС) 2016/679; ще е за срок до 6 месеца; няма да включва автоматизирано вземане на решения и данните няма да се разкриват на трети страни. Всеки кандидат има право при условията на закона на достъп, заличаване, коригиране и преносимост на личните си данни, да възрази срещу тяхното обработването или да поиска то да бъде ограничено.

Ако позицията представлява интерес за Вас, можете да изпратите Автобиография чрез формата в страницата Кариери.